lek. Aleksandra Mazurek - psychiatra w trakcie specjalizacji. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła wiele kursów, szkoleń i staży z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, seksuologii oraz psychofarmakologii. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w oddziałach: Klinice Psychiatrii, ogólnopsychiatrycznym, psychogeriatrycznym, neurologicznym, Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Poradni Zdrowia Psychicznego dlaDorosłych oraz Dzieci i Młodzieży. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zakres konsultacji:

  • diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych u osób dorosłych
  • zaburzenia lękowe (nerwice)
  • zaburzenia depresyjne, zaburzenia nastroju, choroba afektywna dwubiegunowa
  • zaburzenia snu
  • psychozy, zaburzenia psychotyczne, schizofrenia
  • zaburzenia pamięci
  • zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym
  • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne)
  • zaburzenia osobowości i zachowania
  • uzależnienia